Sälja hos oss

Sälja hos Fernlund Mäklare

VÅRT FÖRSTA BESÖK HOS ER

Vid vårt första besök hos er inhämtar vi den information om bostaden vi behöver. Vi informerar om hur försäljningsarbetet kommer att gå till och ni ges tillfälle att ställa frågor. Ni, som säljare, överlämnar vid detta tillfälle handlingar som rör bostaden, exempelvis årsredovisning, ritningar och en sammanställning av era driftskostnader. Utifrån detta besök kommer vi att sammanställa objektsbeskrivning etc, som ni sedan godkänner. Ni kommer även att fylla i en frågelista, vilket innebär att ni svarar på frågor gällande bostaden. Köparen kommer att få frågelistan till sitt förfogande innan kontraktsskrivningen. Innan marknadsföringen kan påbörjas skrivs ett förmedlingsuppdrag. Denna handling innehåller uppgifter om bostaden, utgångspris, arvode, uppdragstid etc.

FOTOGRAFERING ETC.

Vi använder oss av proffsfotograf. När bostad, trädgård etc. är iordningställt enligt överlämnad checklista fotograferas bostaden. Ritningar i 3-D beställs och ev. övrigt material färdigställs.

VISNINGEN

Vi har personliga och bokade visningar (om inget annat överenskommes). Detta gör att spekulanten i lugn och ro kan gå igenom bostaden i sin egen takt samt ställa frågor till mäklaren. Vi värnar om er integritet, därav de bokade visningarna med namn och telefonnummer. Ni har på så sätt möjlighet att få reda på vilka som besökt er bostad. Vid visningen ställer vi upp tydliga skyltar vid entrén så att det är lätt för kunden att hitta rätt. Alla spekulanter får en snygg och prydlig mapp med utförlig information om bostaden.

BUDGIVNING

Vi tillämpar öppen budgivning. Ni hittar mer information ang. detta i vårt separata informationsblad om budgivning. Vi kan erbjuda budgivning online, där inkomna bud redovisas öppet på vår hemsida. Det ger alla en chans att följa budgivningen minut för minut. Detta sker dock först efter överenskommelse mer er som säljare.

KONTRAKT

När tiden är inne för att genomföra köpet skall det skrivas kontrakt som den ansvarige mäklaren gör i ordning. Då kontraktsmötet äger rum går mäklaren igenom kontraktet samt bilagor till detta och stämmer av om det råder några oklarheter.

TILLTRÄDE

Överlåtelse av bostaden sker enligt överenskommelse med köparen. Vi bokar in tid och plats med köpare, säljare och bank. Vid tillträdet överlämnar mäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpare, samt ett köpebrev (gäller fastighet), som är ett slutgiltigt kvitto av köpet. Ni lämnar ifrån er nycklar och andra handlingar som är av vikt gällande bostaden till köparen.

KAPITALVINSTBERÄKNING

Efter försäljningen hjälper vi till att upprätta en preliminär kapitalvinstberäkning avseende försäljningen.